1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 1 - Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdüillâhillezi halekal insane minnur

səhifə11/13
tarix10.12.2017
ölçüsü0.86 Mb.

Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 1


SIRRI HURUFÜ HECA KASİDESİ (23)

Elif Elestü hitabında belâ dedim bihamdillâh


Hamdim sana ya Rabbena, selâm sana Rasulüna
Be: Badetdevril afaki rahme düştüm bihamdillâh

EYZAN
Te : Tecüseadeti labis oldum bihamdillâh

EYZAN
Se: Ruhu hayvanım seyrim oldu bihamdillâh

EYZAN
Sevir: Vücud Öküzü

EYZAN
Cim: Cemali zati şahid oldum bihamdillâh

EYZAN
Ha: Hayalımda rüyamı nazır oldum bihamdillâh

EYZAN
Hı: Muhammed firdevsi alâ makamım oldu bihamdillâh

EYZAN
Dal: Sırrı şeriat delilim oldu bihamdillâh

EYZAN
Zel: Zikrü daim evradımdır bihamdillâh

EYZAN
Rı : Ruhu sultan ruhu hayvana rakip oldu bihamdillâh

EYZAN
Ze : Dinü iman, ilmü irfan zinetimdir bihamdillâh

EYZAN
Sin : Masivayı terk ile kalbi selimi buldum bihamdillâh

EYZAN
Şın : Kabe kavseyn makamında şahadet ettim bihamdillâh

EYZAN
Sad : Sıddıkıyet makamına nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Dad : Cehlü dalaletten salim oldum bihamdillâh

EYZAN
Tı: Taba şecereyi tuba vücudum oldu bihamdillâh

EYZAN
Zı: Din yolunda mazlum oldum bihamdillâh

Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 2


EYZAN
Ayın : Ta ezelden cemalina aşık oldum bihamdillâh

EYZAN
Gayın : Nefsi emmareye galip oldum bihamdillâh

EYZAN
Fe : Fütühati ilmiye

EYZAN
Gaf : Kalbimde zahir oldu bihamdillâh

EYZAN
Kef: Gönül miratında zahir oldu cemalullah

EYZAN
Lâm : Lutfunla latafet vücudunu labis oldum bihamdillâh

EYZAN
Mim : Muhabbetten Muhammed zahir oldu bihamdillâh

EYZAN
Nuh : Nun balıkda miraç ettim bihamdillâh

EYZAN
(Nun Balık — Vücud maal cesettir)

EYZAN
Vav : Vilâyet nimetin

EYZAN
He: Hidayet devletine nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Lâmelif : Lâ demedim illâ dedim bihamdillâh

EYZAN
Ye : Yasin ya insan hitabına nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Bu hurufi heca esrarını visalinin dilinden söyleyen söyledi


Bu hurufi heca kasidesin söyleyen kim, söyleten kim anladım bihamdillâh

EYZAN


Ta ezelde ruhlara muhatap dört oldu
Cemalinde celâlinde belâ diyen mü'min doğdu mü'min öldü
Cemalinde belâ diyen celâlinde lâ diyen mü'min doğdu kâfir öldü
Cemalinde celâlinde lâ diyen kafir doğdu kafir öldü
Celâlinde lâ diyen cemalinde illâ diyen kâfir doğdu mü'min öldü

Sırrı Selât Kasidesi


SIRRI SELÂT KASİDESİ (24)

Sırrı selât ilmini öğren ey Talibi Rıza

Salâti himmet feyzi kıraettir fatiha

Salâti nefsi bil anı tezkiye-i hadisat

İsmi Fettah envarı açar fethi mübina

İsmi ferd eyler anı zata vuslat biriya

Oku zamı sureyi olur hakla kelâma

Entelhadi salleyna kabul eyle saletena

Göster bize cemalini yaktı aşkı kulubena

Salâti ruhi bil ehi; tahareti necsi Dünya

İsmi kuddüs envarı eder zata iltica

İmandır salati nuri setri avret etkıya

İsmi Nurunziyası açar cemali yare

Salâti kalbi huzuru Kıblesidir süada

İsmillah azami, ihata eder cümleya

Salâti akli maadi vakittir hem daima

İsmi Ahat envarı mahveder hem masivayı

Salâti fikri selimi niyettir hem bakaya

İsmi Samed envarı verir kuvvet kaima

Salâti vehmi sultani: tekbir etmek iptida

İsmi Kebir envarı yakar anı daima

Salâtü hayali insani kıyamdır zati ala

İsmi Hakkın envarı eder zata temaşa

Salâtü himmet feyzi kiraettir fatiha

İsmi Fettah envarı açar fethü mübina

Oku zammı sureyi olur hakla kelâma

Selâtü sureti cemaliruküu zati azima

İsmi Hayyin envarı tahrik eder ebdana

Salâtü cismi kıtmiri sücudu zati alâ

İsmi Kahhar envarı yakar cismü canan

Salâtü kabri meyyiti teşehhüd münkernekira

İsmi rakip envarı tenvir eder emvata

Kıl namazı Sıdkı'ya bu on iki şart ile

Böylece kulluk edersen olur miraç daima

Entelhadi salleyna kabul eyle salâtena

Yaktı aşkın kulübena göster bize cemalini


Sırrı Amentü Kasidesi Bölüm 1


SIRRI AMENTÜ KASİDESİ (25)

Ahfamla hüviyeti hem gaybil guyubu. Hem hakaikil hakkı Lâteayyün,

noktayı, hem sırrı künh-ü zatı Afak'ta enfüs-ü ahfamla tasdiki

iman ettim esrara hem vahdeti vücudu

Ya ilahi Süphani sebbit kalbi imanı —Eyzan)

Hafamla ulûhiyeti, hem sultanül hakkı hem saltanatı halkı hem

kesreti esmayı hem muhitatüzzatı afakta enfüsü hafâmla tasdiki

iman ettim esrarı hem vahdeti şuhudu kelimatü ulviyi malûmu kuvay-i

 ulviyi allâmı

Afakta enfüsü sırrımla tasdiki iman ettim esrarı hem vahdeti şuhudu

Kelimati nuru Ruhani Kuvay-i Nuri hayatı

Afakta enfüsü ruhumla tasdiki iman ettim esrara hem vahdeti

şuhudu kelimati Suri afaki Kuvay-ı suri kudreti

Afakta enfüsü devrimle tasdiki iman ettim esrara hem vahdeti

şuhudu kelimati süfli cismani kuva-i süflü kudreti.

Afakta enfüsü nefsimle tasdiki iman ettim esrarı hem vahdeti

şuhudu.

Enbiya'yı Kiram'a geydirdin envarı sıfatı hem kesreti esmayı

Gönderdin kullara ettiler daveti asrında akvamı

Hükmü mudilden hadi hem sadıktır

sözleri ol nebimiz Ahmedi

Enbiyalar serveri geydi taçü lâhuti

Hem saltanatı halkı hem kesreti esmayı hem muhitatuzzati

Davet etti insü cinni hükmü mudilden hadiyi

Enbiyalar ahiri hem kalbinde gösterdi nuru zati uşşaki

Rahmet saçtı aleme hem muhit şeriati

Afakta enfüsü kalbimle tasdiki iman ettim esrarı hem vahdeti

şuhudu ya ilâhi süphani sebbit kalbi imanı

Sırrı kader ilmini öğren ey talip hakkı

Kaza kader ilmini öğren ey talip hakkı


Sırrı Amentü Kasidesi Bölüm 2


Kaza ilmi ezeli nazar etti âmâyı

Sabit oldu ayanı biz olduk malumatı

Hükmü hakkın muradı biz olduk muhatabı

Dedi bezmi eleste dedik kalu belâyı

Kader hükmün icrası üç nesnede zuhuru

Zamanla hem taayyünü mekânla hem tekayyüdü şahıslarla tahassüsü

Rahimdeki çocuğu dedi melek ya Rabbi Sait mi ya Şaki mi ?

Zühür mü ya ünas mı Ganimi ya gedamı ?

Hulku hüsün kubuhmü, Hulki ahseni takvim mi, sinni kasir tavil

mi ?


Baktı levhi mahfuza suri kader ne ise öylece tasvir eyledi

Afakta enfüsü kalbimle tasdiki iman ettim esrarı hem

vehdeti şuhudu

EYZAN


Yövmi evvel ezeli yövmi evsat afaki yövmi ahir haşri

Önden çeker hâyaı arkadan sürer evhamı

Şaki olan kulları narü cahim siccini

Önden çeker salihi arkadan sürer imanı

Said olan kulları cennet bağı bostanı

Önden çeker efkârı arkadan sürer irfanı

Aşık olan kulların cemalullah cenneti

Afakda enfüsü kalbimle tasdiki iman ettim

esrara hem vahdeti şuhudu

EYZAN


İlhamınla kulun Sıdkı keşfeyledi bu esrarı

Kalbimdeki nuru imanı söndürme aman ya Rabbi

Hamdolsun sana lütfettin bana kâmili imanı

Uyandı tıflı manevi nerden gelip gittiğimi,

Hem nefsimi, hem Rabbimi şükür sana, bildirdin banaDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tema-6--rabota-nad-2.html

tema-6--rubezhnij-kontrol.html

tema-6--socialno.html

tema-6--sudebnij-process.html

tema-6--travma.html