1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə

səhifə61/66
tarix21.03.2018
ölçüsü417.36 Kb.

                                            Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə


 


  

                              
 
 
199 
159.  İttifaqın  rəsmi  mərkəzi  mətbuat  orqanıı  olan 
“Droşak”  Ümumi  Məclisin  təlimatları  əsasında  idarə 
olunur. 
160.  Rayon  Məclisləri  rayonlarda  rəsmi  mətbuat 
orqanları təsis etmək, onlara xüsusi təlimatlar və ehtiyac 
olduqda  maddi  yardım  göstərmək  hüququna  malikdir. 
Lakin  bu  yardım  Ümumi  Məclisin  siyahısı  çərçivəsində 
olmalıdır. 
161. Mərkəzi Komitələr İttifaqın yerli nəşrlərini dərc 
edə  bilər.  Lakin  onun  rəsmi  və  yaxud  qeyri-rəsmi 
xarakteri müəyyən edilməlidir. 
162.  İttifaq  Şurası  və  Rayon  Məclisi  onların  əsas 
baxışlarından  və  layihəsindın  imtina  edən  partiyaların 
çap  orqanlarını  (bu  ilk  öncə  hamıya,  xüsusilə  rayon  çap 
orqanlarına aiddir) tərəfdaş elan etməyə bilər. 
 

İntizam 


 


163.  Hər  hansı  bir  orqanın  və  ya  azlığın  üzvü 
çoxluğun  qərarı  ilə  razılaşmadıqda  yerli  işlərə  neytral 
münasibətini qorumalı və ya öz fəaliyyəti üçün başqa yer 
axtarmalıdır. 
164.  Şuranın  hər  hansı  bir  orqanı  ilə  razılaşmayan 
subyekt  və  azlıq  yalnız  yerli  orqanın  razılığı  ilə  onlarla 
əlaqəyə girə bilər. 
165. Orqanın hər hansı bir üzvü şəxsi fəaliyyəti üçün 
yerini  uzun  müddətə    yalnız  yoldaşlarınn  əksəriyyətinin 
razılığı ilə tərk edə bilər. 

                                            Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə


 


  

                              
 
 
200 
166.  Heç  bir  orqan  başqa  orqanın  ərazisində  onun 
xəbəri  və  razılığı  olmadan  fəaliyyət  göstərmək  hüququ 
yoxdur. 
167.  Rayonun  ali  orqanı  onun  tabeçiliyində  olan 
orqanları  həmin  orqanların  üzvlərinin  sayı  əksəriyyəti 
istefa və digər səbəblərdən azaldığı zaman  buraxa bilər. 
 

Məhkəmə 


(intizam) 
 
168.  İttifaqınn  hər  orqanı  öz  üzvünə  münasibətdə 
intizam cəzası hazırlaya bilər. 
169.  Cəzza  xarakteri  daşıyan  hər  bir  qərar 
əksəriyyətin  üçdə  iki  hissəsinin  səs  çoxluğu  ilə  qəbul 
edilə bilər. 
170. Ağır cinayət və  nöqsan zamanı orqan təqsirkar 
üzvünü  öz  sıralarından  xaric  edərək  yuxarı  təşkilata 
ehtiyat tədbir görməsi üçün məlumat verir. 
171. Mərkəzi Komitə hər bir kənarlaşdırma ilə bağlı 
qərarı  təsdiq  etməlidir.  Lakin  qərar  Rayon  Məclisi 
tərəfindən təsdiq edilməlidir. 
 

Qeyd:

  Ölkədə  qərarı  təsdiq  etmək  hüququ  Məsul 
Orqana verilib. 
172.  Rayon  Məclisi  hər  bir  müqəssiri  ona  özünü 
müdafiə  etmək  imkanı  vermək  üçün  dəvət  etməyə 
borcludur. 
173.  Yalnız  Rayon  Məclisinin,  Ölkədə  isə  Məsul 
Orqanların  təsdiqindən  sonra  qərar  tanınır  və  “Droşak” 
qəzetində üzvün çıxarılması barədə məlumat dərc edilir. 

                                            Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə


 


  

                              
 
 
201 
174.  Büro  Mərkəzi  Komitənin  hər  hansı  bir  fəaliy-
yətində  nöqsan  buraxıldığına  görə  bu  fəaliyyəti  dayan-
dırılmış elan edə bilər və həmin qərara Rayon Məclisində 
yenidən baxılmasına razılıq verə bilər. 
175.  Rayon  təşkilatında  təşkilat  tərəfindən  şübhəli 
hesab  edilən  şəxs  və  ya  sıralardan  azad  olunmuş  yoldaş 
barədə  həmin  an  dairə  orqanına  və  Büroya  xəbərdarlıq 
edilməlidir. 
176. Rayon Mərkəzi Komitəsi tərəfindən azad olun-
muş üzv Büro və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən qarşıya 
çıxan problem aydınlaşdırılmayana qədər başqa rayonun 
Mərkəzi Komitəsi tərəfindən üzvlüyə qəbul oluna bilməz. 

Qeyd:

  Kənarlaşdırılmış  yoldaş  yenidən  özünü 
doğruldarsa  üzvlüyə  qəbul  edilir,  amma  bu  halda  onu 
kənarlaşdıran orqanın razılığı olmalıdır. 
 

Mənbə: 


“Hərbi-tarixi 


jurnal” 


Moskva-1990. 


“Красная звезда” №8, №9 


Tərcümə etdi: Söhrab İsmayıl. Karabakhinfo.com 


 


  


 


 


 


 


 


 


                                                                           Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə


 


  

                              
 
 
202 

CƏDVƏLLƏR 


 


1906-1922-ci illər arasında Anadoluda və Qafqazda 


ermənilər tərəfindən türklərə qarşı törədilmiş soyqırıma 


aid cədvəl 


Osmanlı Arxivi Dairə Rəhbərliyi tərəfindən nəşr edilən 


“Arxiv” sənədlərinə görə Qafqazda və Anadoluda 


Erməni vəhşiliyi I-II-III-IV adlı əsərdə göstərilən faktlar 


ə


sas kimi götürülmüşdür 


 


Cild və 


sənəd -si 


tarix 


yer 


Hadisənin səbəbi 


Ölənlərin 


sayı 


I cild 

sənə

1914
-2-21 
Qars

Ə
rda
han 
Erm
ə
nilə

tərəfi
ndən 
tələf 
olun
an 
ada
mlar
ın 
sayı 
3000

 
1/3 
1916-5-8 
Pasinlər 
Köç ərəfəsində ölənlərin sayı 
2000 
1/3 
1916-5-8 
Tərcan 
Kəndlərə  Erməni  hücumları 
nəticəsində ölənlərin sayı 
563 
1/3 
1916-5-8 
Van, Tatvan  Tatvan  ərazisində  törədilən 
qırğınlarda ölənlərin sayı 
1600 
1/3 
1915-5-9 
Bitlis 
Hüdud 
kəndlərinə 
edilən 
hücum  ərəfəsində  ölənlərin 
sayı 
40000 
1/3 
1916-5-8 
Bitlis 
Qaçmağa  çalışan  zaman  ölən-
lərin sayı 
10000 
1/3 
1915-5-9 
Bitlis 
Müxtəlif  kəndlərində  hücum 
nəticəsində ölənlərin sayı 
123 
1/4 
1915 
Van 
Müxtəlif  kəndlərində  hücum 
nəticəsində ölənlərin sayı 
44 
1/3 
1916-5-22 
Van 
Dir  Nahiyyəsindən  boğularaq 
öldürülənlərin sayı 
1000 
1/3 
1916-5-22 
Körpüköy, 
 Tamamilə  yox  edilən  kör-
200 

:

wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tarih-ve-says---shif-15.html

tarih-ve-tarihn-alara-2.html

tarih-ve-tarihn-alara-7.html

tarih-yorum.html

tarih-zhne-i-fakultetn.html