1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 53

Prof. Dr. ISPAS ALEXANDRU TEODOR, secretar ştiinţific - Francisc I. Rainer

səhifə25/53
tarix28.10.2017
ölçüsü2.19 Mb.

Prof. Dr. ISPAS ALEXANDRU TEODOR, secretar ştiinţific


Programul 2:

Structura antropologică a populaţiilor actuale de pe teritoriul României- antropologie bio-psiho-medicală

Proiect 1: Sinteze antropologice româneşti (2014-2016). Studii comparative de antropologie. Istoria Antropologiei. Evocare personalităţi.

Proiect 2: Aspecte antropologice privind starea de sănătate a populaţiilor din România în condiţiile actuale (2014-2016)

Tema 1 Probleme de antropologie medicală privind adaptarea complexă la condiţiile actuale de mediu

Tema 5 Studii antropologice, anatomo-imagistice şi clinice asupra craniului


I. Raport narativ al activităţii de cercetare realizate:

1.

Probleme administrative

- coordonarea activităţii şi elaborarea rapoartelor, proiectelor de activitate, evaluărilor şi fişelor de post a membrilor IAFR în calitate de secretar ştiinţific;

- redactor sef adjunct la Revista Studii şi Cercetări de Antropologie/Anthropological Researches and Studies, http://studii.antropologia.ro/editori-en/ http://studii.antropologia.ro/Editori, ISSN 2344-2824; ISSN-L 0039-3886.

- stabilire contacte cu organizatii care supravegheaza consumatorii de droguri, in vederea recoltarii datelor in teren de la acestia.

2. Participare la manifestările ştiinţifice organizate în acest an de institut

- participare la şedinţe din zilele de miercuri şi la activitatea Consiliului Ştiinţific al Institutului de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Bucureşti;

3. Tehnoredactarea şi elaborarea

de lucrări pentru diverse publicaţii şi comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

4. Activităţi deosebite:

Membru în

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog

din octombrie 2014.

Titlul ,,Honoris causa” oferit de Universitatea Ovidius din Constanţa

II. Lista detaliată a lucrărilor comunicate/publicate

:

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI: 1. Factor de impact al lucrărilor cotate ISI: 2. Citări în reviste de specialitate cotate ISI: 3. Brevete de invenţie: 4. Citari în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate: 5. O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională, publicată integral într-o revistă cotată de Web of Science (Thomson Reuters) 6. O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională, publicată integral într-un volum editat într-o editură consacrată din străinătate, inclusiv electronic (Conference Proceedings Citation Index- Science, Web of Science, Thomson Reuters) 7. Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar 8. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate in extenso în reviste de specialitate fără cotaţie ISI :  1. lucrări în reviste de specialitate din străinătate indexate BDI  2. lucrări în reviste de specialitate din străinătate neindexate  3. lucrări apărute în Editura Academiei Române:  4. lucrări apărute în alte reviste indexate BDI din ţară 9. lucrări apărute în alte reviste neindexate din ţară 10. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale: 2 • Stroică, Laura,

  Ispas, Alexandru T

  . , Baciu, Adina, Tarţă-Arsene, Eugen, Măsurarea dimensiunilor orbitei în populaţia României/ Measurement of orbital dimensions in Romanian population, Simpozionul internaţional interdisciplinar Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a, "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti, ISSN 2392 – 7178   ISSN-L 2392 –  7178, Edit. Bioedit, rezumat, pag. 82/138.

 • Laura Stroica, Dan State, Laura Gaman,

  Alexandru Teodor Ispas

  , Dragos Cretoiu (Bucharest, Romania) - Sex determination from the tarsal bones in Romanian population poster sectiunea I, 19 sept. 20157th International Symposium of the Clinical and Applied Anatomy. Bratislava. September, 17-20, 2015 (ISCAA 2015).

 1. Articole publicate in rezumat in reviste si volumele unor manifestări stiintifice internaționale cu ISBN sau ISSN 2. Citari in reviste BDI (inclusiv citari în lucrări apărute la edituri de categoria A1, A2, B) 3. Prelegere keynote /plenară/ conferinţă invitată prezentată la o manifestare ştiinţifică  1. din ţară:  2. din străinătate: 4. Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 5. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, publicate ca rezumat in volum cu ISBN : 17 • Ispas, A.T.,

  Enyedi, M., Stroică, L., Baciu, Adina, Rolul metodelor de imagistică secțională în studiile antropologice, Simpozionul cu participare internaţională „Zilele Francisc I. Rainer” cu tema Antropologie și sănătate, Academia Română, Bucureşti, 23-24 aprilie 2015, poz. 41, rezumat on-line (http://www.antropology.ro/), ISSN 2392-909X, ISSN-L 2392-909X.

 • Ispas, Al. T,

  Stroica, Laura, Baciu, Adina, State, D., Tarţa-Arsene, E., Dimorfismul sexual la nivelul oaselor carpiene, al XVI-lea congres naţional al Societăţii Române de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucureşti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 155.

 • Negoi, Ruxandra Irina, Filipoiu, F.,

  Ispas, Al.T.

  , Gheorgiu, Ioana, Lupu, G., Negoi, I., Ghinghina, Carmen, Pulmonary arterial hypertension associated with congenital cardiac shunts – the anatomy of the defect and its prognosis, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 4.

 • Enciu, O., Pantu, C.M.,

  Ispas, Al.T

  ., Filipoiu, F.M., Stanciulescu, R., Miron, A., The coronary sinus – anatomical considerations relevant for percutaneous transvenous mitral annuloplasty, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 8.

 • Negoi, I., Paun, S., Filipoiu, F.M.,

  Ispas, Al.T

  ., Lupu, G., Negoi, Ruxandra Irina, Stoica, B., Tanase, I., Holeab, C., Beuran, M., Anatomi of the rectum for minimally invasive surgeon: the emperor’s clothes are not new, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 31.

 • Negoi, Ruxandra Irina, Filipoiu, F.,

  Ispas, Al. T

  ., Gheorghiu, Ioana, Lupu, G., Negoi, I., Ghinghina, Carmen, The congenital cardiac malformations – an anatomical approach for cardiologists, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 48.

 • Bulescu, I., Lupu, G., Munteanu, O., Radu, G.,

  Ispas, Al.T

  ., Budu, V., Evaluarea computer-tomografica a pneumatizarii celulelor etmoidale, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 59.

 • Raducu, Laura, Goleanu, V., Jecan, R.C., Cozma, C.N., Tulin, A.D., Tulin, Raluca, Filipoiu, F.M.,

  Ispas, Al.T

  , Studiu anatomoclinic al variantelor arterei temporale superficiale folosind angiografia, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 76.

 • Negoi, I., Paun, S., Filipoiu, F.M.,

  Ispas, Al.T

  ., Lupu, G., Negoi, Irina Ruxandra, Stoica, B., Tanase, I., Beuran, M., Anatomical variations of the properitoneal space related to minimally invasive inguinal hernia repair, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 89.

 • Negoi, I., Paun, S.,

  Ispas, Al.T.

  , Filipoiu, F.M., Hostiuc, S., Lica, M., Negoi, Ruxandra Irina, Beuran, M, Minimally invasive multimodal approach in acute pancreatitis – case report, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 145.

 • State, D., Stroica, Laura, Tarta-Arsene, E., Lupu, G., Cristea, B.M., Diaconescu, B.I., Cretoiu, D.,

  Ispas, Al.T

  ., Studiu comparativ al dimensiunilor fosei craniene posterioare masurate pe cranii si imagini RMN, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 152.

 • Stroica, Laura, State, D., Lupu, G., Tarta-Arsene, E., Cristea, B.M., Diaconescu, B.I., Munteanu, O., Turbatu, M., Cretoiu, D.,

  Ispas, Al.T

  ., Repere anatomice in tratamentul chirurgical al sindromului de canal carpian, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 154.

 • Ispas, Al.T

  , Stroica, Laura, Baciu, Adina, State, D., Tarta-Arsene, E., Dimorfismul sexual la nivelul oaselor carpiene, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 155.

 • Bratu, M.R., Diaconescu, B.I., Cristea, B., Filipoiu, F.,

  Ispas, Al.T

  ., Ligamente si reflexii peritoneale ale jonctiunii gastroesofagiene, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 156.

 • Tarta-Arsene, E., Stroica, Laura,

  Ispas, Al.T

  ., Gheorghita, M.I., Disectia compartimentului retrostilian al spatiului laterofaringian – cale de abord in chirurgia orl si cardiovasculara, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 157.

 • Stroica, Laura, State, D., Diaconescu, B.I., Cristea, B.M., Marinescu, T., Bulescu, I., Munteanu, O., Lupu, G., Tarta-Arsene, E., Iacovache, T.,

  Ispas, Al.T

  ., Geamanul acardiac – prezentare de caz, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 158.

 • Munteanu, O.,

  Ispas, Al.T

  ., Bratila, Elvira, Cirstoiu, Monica, Elaborarea unui protocol de evaluare precoce a riscului de disproportie cefalopelvica, al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISBN – 978-973-708-830-7, pg. 201.

 1. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, care au publicat volume de rezumate fara ISBN sau nu au publicat volume de rezumate 2. Coordonator sau raportor al unui workshop, atelier, sesiune tematica, grup de lucru etc. in cadrul unei conferinte  1. din ţară: 2 • moderator la două sesiuni în cadrul Secţiunii Varia a Simpozionului internaţional interdisciplinar Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a, "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti.

 • Moderator (secțiunea a IV-a) și vicepreşedinte al

  Simpozionului cu participare internatională

  Zilele Francisc I. Rainer cu tema ,,Antropologie şi sănătate", 23-24 aprilie 2015;

  1. din străinătate 1. Participare efectivă la manifestări ştiinţifice- Simpozionul internaţional interdisciplinar Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a, "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti.

- Simpozionul cu participare internațională Zilele Francisc I. Rainer cu tema ,,Antropologie şi sănătate", 23-24 aprilie 2015;

- Școala de vara a DLMFS – CRIFST (Divizia Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei – Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii), cu titlul "Antropologia sănătății", 1 iulie 2015. - Al XVI-lea congres national al Societatii Romane de Anatomie 07-09 Mai 2015, Bucuresti.

 1. Studii, rapoarte publicate pe internet : 2. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 3. Capitole în cărţi monografice (coordonate de alte persoane – specificaţi coordonatorul) : 1  1. din ţară • Enyedi, M.,

  Ispas, A.T

  ., Filipoiu, F.M., Baciu, Adina, Stroică, Laura, Utilitatea metodelor moderne de imagistică secțională în evaluarea variabilității dimensionale a sinusurilor maxilare, Antropologie şi societate. Colecţia „Zilele Francisc I. Rainer”, vol. 7, Ed. ,,ASTRA Museum”, Sibiu, 2015, pg. 379-384, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, ISBN: 978-606-733-066-3 (editură acreditată CNCS, categoria B).

  1. apărute în Editura Academiei Române  2. din străinătate: 1. Participare la elaborarea de lucrări colective (capitole semnate): atlase, dicţionare, enciclopedii, alte lucrări similare:  1. din ţară:  2. apărute în Editura Academiei Româneb. din străinătate: 1. Cărţi publicate ca autor sau co-autor:  1. in ţară:  2. apărute în Editura Academiei Românec. in străinătate: 1. Cărţi coordonate /editate :  1. din ţară:  2. apărute în Editura Academiei Române  3. din străinătate: 2. Contract extrabugetar obţinut de către Institut (individual sau in consortiu)  1. de la organizaţii internaţionale :  2. de la organizaţii naţionale : 3. Burse de studii: 4. Susținerea de conferințe sau cursuri invitate la universități din străinătate sau din țară ca urmare a unei invitații oficiale din partea instituției-gazdă/organizatoare 5. Responsabil / organizator logistic al unei manifestari ştiinţifice (congres, conferinţă, simpozion) sau şcoli de vară internaţionale 6. Responsabil / organizator logistic al unei manifestari ştiinţifice (congres, conferinţă, simpozion) sau şcoli de vară naţionale 7. Studii de impact şi servicii comandate de beneficiar 8. Proiecte educationale sau de formare continuă 9. Săpături arheologice, cercetari documentare – teren raportat


PRESTIGIUL PROFESIONAL:

1. Membru în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale: 3

-

Al. T. Ispas, membru în consiliul de redacţie al revistei Curierul Medical, Chişinău, R.Moldova.

- Al. T. Ispas, redactor şef adjunct, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro-şi microscopică şi de Antropologie, ISSN 1583-4026, pag. 27-30 (CNCSIS B+, cod 470, indexată în Index Copernicus şi DOAJ).

- Al. T. Ispas, membru în colectivul de redacţie al revistei British Medical Journal (limba română)

2. Membru în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional :

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie:

4. Premii ale Academiei Române:

5. Board stiintific de selectie de proiecte

6. Bord stiinţific al unor manifestări ştiinţifice: 3

-

membru în comitetul ştiinţific al

Simpozionului cu participare internatională

Zilele Francisc I. Rainer cu tema ,,Antropologie şi sănătate", 23-24 aprilie 2015;

- membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale ”Socio- psycho-medical changes in the lifestyles of the contemporary family”, 7-8 octombrie 2015; • membru în comitetul ştiinţific al

  Simpozionului in

  ternaţional interdisciplinar

  Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a, "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti.

7.

Bord de organizare al unor manifestări ştiinţifice: 2

-

membru în comitetul de organizare al

Simpozionului cu participare internaţională

Zilele Francisc I. Rainer cu tema ,,Antropologie şi sănătate", 23-24 aprilie 2015;

 • membru în comitetul de organizare al

  Simpozionului in

  ternaţional interdisciplinar

  Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a, "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti.

8. Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

9. Membru în comisii de doctorat (exclusiv presedinte) şi abilitare

-

Membru în diverse comisii de examene şi referate;

10. Experienţă de management în cercetare şi/sau învăţamânt

- Profesor universitar – Catedra de anatomie a Facultatii de Medicina Generala a UMF ,,Carol Davila”;

- Secretar științific al IAFR.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


rn-bnyadova---shif-105.html

rn-bnyadova---shif-11.html

rn-bnyadova---shif-115.html

rn-bnyadova---shif-13.html

rn-bnyadova---shif-18.html