1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 53

Prof. Dr. GHEORGHIŢĂ GEANĂ, cercetător ştiinţific gradul I - Francisc I. Rainer

səhifə20/53
tarix28.10.2017
ölçüsü2.19 Mb.

Prof. Dr. GHEORGHIŢĂ GEANĂ, cercetător ştiinţific gradul I


Program 1: Structura antropologică a populaţiilor istorice şi preistorice de pe teritoriul României

Proiectul 2: Contribuţii la studiul valorilor în societatea deschisă

Tema 1: Diversitate şi postmodernitate în universul valorilor


Coordonator:

Prof. Dr. Gheorghiţă Geană, CS I

Subtema 1: Niveluri de abordare şi virtuţi euristice în cunoaşterea faptelor culturale. Responsabil: Prof. Dr. Gheorghiţă Geană, CS I


I. Raport narativ al activităţii de cercetare realizate:

Obiectivul propus pentru anul 2015 a constat în explorarea tradiţiei româneşti privind antropologia culturală şi, concomitent, continuarea tentativelor de a publica în reviste şi volume prestigioase din străinătate.

Aceste obiective au fost atinse prin participarea la manifestări legate de centenarul naşterii lui Vasile V. Caramelea şi a semicentenarului primei instituţionalizări a antropologiei culturale în România.

De asemenea, am finisat articolele “Mioritic Wedding. A Creative Solution to an Existential Crisis”, primit favorabil spre publicare de revista Journal of Ritual Studies (U.S.A.) şi “Phenomenological Programme and Anthropological Research: A Mutual Mirroring", inclus în volumul Pretextual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making, ce urmează să apară în Anglia, la editura londoneză Sean Kingston.


II. Lista detaliată a lucrărilor comunicate/publicate:

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI: 1. Factor de impact al lucrărilor cotate ISI: 2. Citări în reviste de specialitate cotate ISI: 2 • Articolul:

  Gheorghiţă Geană

  (2005) "Remembering Ancestors: Commemorative Rituals and the Foundation of Historicity"

citat în art.: Deborah Van Heekeren. 2014 [citare nemenţionată anterior]. “Naming, Mnemonics, and he Poetics of Knowing in Vula's Oral Traditions”, în: Oceania, 84 (2), pp. 169–184. DOI: 10.1002/ocea.5050

 • Articolul:

  Gheorghiţă Geană

  (1997) ”Ethnicity and Globalisation: Outline of a Complementarist Conceptualisation”

citat în: Dan Rodriguez-Garcia. 2015. “Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-Disciplinary Approaches”, in: The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 662 (1): 8–36.

 1. Brevete de invenţie: 2. Citari în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate: 3. O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională, publicată integral într-o revistă cotată de Web of Science (Thomson Reuters) 4. O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională, publicată integral într-un volum editat într-o editură consacrată din străinătate, inclusiv electronic (Conference Proceedings Citation Index- Science, Web of Science, Thomson Reuters) 5. Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar 6. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI :  1. lucrări în reviste de specialitate din străinătate (indexate BDI)b. lucrări în reviste de specialitate din străinătate neindexate  1. lucrări apărute în Editura Academiei Române:  2. lucrări apărute în alte reviste indexate BDI din ţară: 1-

Gheorghiţă Geană

: “Istoria românilor ca apocatastază”, în Caietele de la Putna, 8, VIII, 2015, pp. 73–89.

 1. Lucrări apărute în alte reviste neindexate din ţară 2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale: 1-

Gheorghiţă Geană

: “Viaţa memoriei şi construcţia diacronică a identităţii”, Colocviul de la Putna, ediţia a IX-a, 20–23 august 2015.

 1. Articole publicate in rezumat in reviste si volumele unor manifestări stiintifice internaţionale cu ISBN sau ISSN:1-

Gheorghiţă Geană

: “«Crâng», «codru», «pădure» – glose de analiză componenţială”, în Natura şi omul, Ploieşti, Bioedit, 2015, pp. 56–59.

 1. Citări in reviste BDI (inclusiv citări în lucrări apărute la edituri de categoria A1, A2, B) 2. Prelegere keynote /plenară/ conferinţă invitată prezentată la o manifestare ştiinţifică: 2  1. din ţară

   :

- „Observarea participativă – condiţie a unei bune practicări a antropologiei culturale” (prelegere în cadrul programului de doctorat din Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române)

- „Familia la răscruce” (conferinţă susţinută la invitaţia APOR – Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie, în sala Teatrului „Maior Gh. Pastia”, Focşani, 11 iunie 2015)  1. din străinătate: 1. Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, publicate ca rezumat in volum cu ISBN: 3. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, care au publicat volume de rezumate fara ISBN sau nu au publicat volume de rezumate 4. Coordonator sau raportor al unui workshop, atelier, sesiune tematica, grup de lucru etc. in cadrul unei conferinte  1. din ţară:  2. din străinătate 5. Participare efectivă la manifestări ştiinţifice 6. Studii, rapoarte publicate pe internet : 7. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 8. Capitole în cărţi monografice (coordonate de alte persoane – specificaţi coordonatorul) : 2  1. din ţară:- Gheorghiţă Geană. 2015. „Ipostaze ale eroului ca întemeietor”, în: Andrei Kozma & Cristiana Glavce (coord.), Antropologie şi sănătate, col. „Zilele Rainer”, pp. 284–288, Sibiu: Editura Astra Museum.

- Gheorghiţă Geană. 2015. „Habent sua fata libelli”, Cuvânt înainte la: Vasile V. Caramelea, Satul Berivoeşti (Muscel). Obştea moşnenilor, ediţie îngrijită de Ioan Crăciun, pp. 9–14. Bucureşti: Editura Ars Docendi.  1. apărute în Editura Academiei Române  2. din străinătate: 1. Participare la elaborarea de lucrări colective (capitole semnate): atlase, dicţionare, enciclopedii, alte lucrări similare:  1. din ţară:  2. apărute în Editura Academiei Românec. din străinătate: 1. Cărţi publicate ca autor sau co-autor:  1. in ţară:  2. apărute în Editura Academiei Românec. în străinătate: 1. Cărţi coordonate /editate : 1  1. din ţară: • Vasile V. Caramelea. 2015. Texte alese, ediţie îngrijită de

  Gheorghiţă Geană

  şi Cornel Constantinescu, cu „Notă asupra ediţiei” (pp. 7–9) şi „Experienţa antropologică românească” (Posfaţă, pp. 266–296) de Gheorghiţă Geană – Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti

  1. apărute în Editura Academiei Române  2. din străinătate: 1. Contract extrabugetar obţinut de către Institut (individual sau in consortiu) (suma obţinută în 2014/contract)  1. de la organizaţii internaţionale :  2. de la organizaţii naţionale : 2. Burse de studii: (ţara, instituţia, perioada) 3. Susţinerea de conferinţe sau cursuri invitate la universităţi din străinătate sau din ţară ca urmare a unei invitaţii oficiale din partea instituţiei-gazdă/organizatoare 4. Responsabil / organizator logistic al unei manifestari ştiinţifice (congres, conferinţă, simpozion) sau şcoli de vară internaţionale 5. Responsabil / organizator logistic al unei manifestari ştiinţifice (congres, conferinţă, simpozion) sau şcoli de vară naţionale 6. Studii de impact şi servicii comandate de beneficiar 7. Proiecte educationale sau de formare continuă 8. Săpături arheologice – teren raportatPRESTIGIUL PROFESIONAL:

1. Membru în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale: 2

- Sociologie Românească

- Bulletin of the Transylvania University of Braşov

2. Membru în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional:

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie:

4. Premii ale Academiei Române:

5. Board ştiinţific de selecţie de proiecte

6. Board ştiinţific al unor manifestări ştiinţifice

7. Bord de organizare al unor manifestări ştiinţifice

8. Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

9. Membru în comisii de doctorat (exclusiv preşedinte) şi abilitare

Conducător de doctorat – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie (şi, implicit, membru în Consiliul Şcolii Doctorale din Facultate şi în diverse comisii de doctorat)

10. Experienţă de management în cercetare şi/sau învăţamânt

Profesor universitar (titular, în cumul) la Universitatea din Bucureşti. Cursuri predate: antropologie culturală (la Facultata de Sociologie), antropologia artei (la Facultatea de Sociologie şi la Şcoala Doctorală din Facultatea de Filosofie)Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


rmett-studentter---bet-17.html

rmett-studentter---bet-21.html

rmett-studentter---bet-26.html

rmett-studentter---bet-6.html

rmett-tamara-kasimovna.html