©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI - Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка услуга


OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI



 

910

Dekompresivna fasciotomija

4,000.00

911

Endoarterijska injekcija

4,000.00

912

Sklerozantne injekcije

4,000.00

913

Ligatura komunikantnih vena

4,000.00

914

Ligatura i/ili sutura srednjih krvnih sudova: tibijalni, lingvalni, tiroidni, maksilarni, temporalni, radijalni, facijalni, kubitalni krvni sudovi kao i krvni sudovi palmarnog luka

4,000.00

915

Varisektomija sa ligaturom komunikantnih vena

4,000.00

916

Varisektomija

4,000.00

*

DERMATOLOGIJA - KRIOTERAPIJA - LASEROTERAPIJA



 

917

Lasersko uklanjanje benignih tumora na koži ili sluzokoži van okvira lica

4,000.00

918

Lasersko uklanjanje benignih tumora lica

4,000.00

919

Dijatermokoagulacija ili krioterapija jedne ili više lezija, alteracija ili neoplazmi

4,000.00

920

Laserski tretman virusnih promena na koži (bradavice, genitalne bradavice itd)

4,000.00

921

Laserski tretman površnih vaskularnih malformacija

4,000.00

922

Laserski tretman malignih tumora kože

4,000.00

*

GASTROENTEROLOGIJA



 

923

Postepena dilatacija rektuma

4,000.00

924

Ezofagogastroduodenoskopija uključujući pasažu dilatacionog tubusa

4,000.00

925

Eksplorativna i/ili dijagnostička ezofagogastroduodenoskopija (uključujući biopsije) i brz Helicobacter pylori test, ukoliko je
potrebno

4,000.00

926

Fiberoptička dijagnostička kolonoskopija (uključujući biopsije)

4,000.00

927

Ambulantna pH manometrija sa 24-časovnim monitoringom

4,000.00

928

Ezofagealna pH-metrija

4,000.00

929

Dijagnostička rektoskopija rigidnim instrumentima

4,000.00

930

Fiberoptička dijagnostička rektosigmoidoskopija (uključujući biopsije)

4,000.00

931

Duodenalna sonda

4,000.00

932

Gastrična sonda

4,000.00

933

Frakcionisana gastrična sonda sa testovima stimulacije

4,000.00

934

Respiratorni vodonični test malapsorpcije ili intolerancije laktoze

4,000.00

935

Respiratorni vodonični test proliferacije bakterija u tankom crevu

4,000.00

*

INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI



 

936

Aspiraciona biopsija dubokih anatomskih regiona

4,000.00

937

Apscesi vulvarnih žlezda ili ciste Bartolinijeve žlezde, incizija i drenaža

4,000.00

938

Pelvični apsces, hirurški tretman

4,000.00

939

Biopsija: vulva, vaginalni deo cerviksa, endometrijum

4,000.00

940

Kolposkopija

4,000.00

941

Kolpotomija i drenaža hematičnih i gnojnih akumulacija

4,000.00

942

Dijatermokoagulacija vulve, grlića materice

4,000.00

943

Tubarna insuflacija (Rubinov test)

4,000.00

944

Dijagnostička histeropeksija i biopsija ukoliko je potrebno (jedan pregled)

4,000.00

945

Operativna histeroskopija: strana tela, uklanjanje

4,000.00

946

Operativna histeroskopija: sinehije, septe, fibromi, polipi

4,000.00

947

Dijagnostička laparoskopija i/ili salpingohromoskopija, uključujući biopsije ukoliko je potrebno

4,000.00

948

Eksplorativna laparotomija

4,000.00

949

Laseroterapija vulve, vagine ili cervix uteri, max.3 puta

4,000.00

950

Operacija neoplazme vulve

4,000.00

951

Ukljanjanje cervikalnog polipa

4,000.00

952

Ukljanjanje polipa na spoljašnjem otvoru uretre

4,000.00

953

Prolaps mukozne membrane spoljašnjeg otvora uretre, hirurški tretman

4,000.00

954

Eksplorativna punkcija Daglasovog prostora

4,000.00

955

Dijagnostička ili terapeutska endouterinska kiretaža

4,000.00

956

Vaginalna septa, operativno uklanjanje

4,000.00

957

VABRA - biopsija endometrijuma u dijagnostičke svrhe

4,000.00

*

OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI



 

958

Epiduralna injekcija

4,000.00

959

Subokcipitalna injekcija za uzorkovanje likvora, uvođenje lekova ili kontrasta

4,000.00

960

Lumbalna punkcija iz bilo kog razloga

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-KONJUKTIVA-VEŽNJAČA



 

961

Uklanjanje stranog tela

4,000.00

962

Subkonjuktivna injekcija

4,000.00

963

Uklanjanje neoplazme konjuktive sa graftom

4,000.00

964

Uklanjanje neoplazme konjuktive, sa kliznom rekonstrukcijom

4,000.00

965

Operacija male ciste, zašivanje placentalnim graftom

4,000.00

966

Rekonstrukcija konjuktive putem grafta

4,000.00

967

Klizna rekonstrukcija konjuktive

4,000.00

968

Operacija pterigijuma ili pingekula

4,000.00

969

Zašivanje povrede konjuktive

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA



 

970

Ekstrakcija stranih tela u rožnjači

4,000.00

971

Kornealna krioterapija

4,000.00

972

Transplantacija kornee, terapeutsko postavljanje

4,000.00

973

Paracenteza prednje komore

4,000.00

974

Zašivanje kornee (kao jedina procedura)

4,000.00

975

Tetoviranje kornee

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO



 

976

Kongenitalna ili traumatska katarakta, discizija

4,000.00

977

Sekundarna katarakta, discizija

4,000.00

978

Veštačko sočivo, sekundarni implantat u prednju komoru

4,000.00

979

Veštačko sočivo, uklanjanje prednje komore (kao jedina procedura)

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - IRIS - DUŽICA



 

980

Iridoplastika

4,000.00

981

Iridotomija

4,000.00

982

Operacija prolapsa dužice

4,000.00

983

Sinehiotomija

4,000.00

984

Zašivanje dužice

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - MIŠIĆI



 

985

Operacije strabizma na pravim mišićima oka

4,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM



 

986

Umrtvljivanje cilijarnog nerva alkoholom

4,000.00

987

Penetrirajuća ciklodiatermia

4,000.00

988

Krioterapija glaukoma

4,000.00

*
?


opisanie-prostejshego.html

opisanie-sistemi-2.html

opisanie-soderzhaniya-i-2.html

opisanie-sostavila-2.html

opisanie-stikerov.html